Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku [WN]

Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku vol.01 - Umetane

Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku [WN]

Novel Updates

Translation Group:

Shikkaku Translations

Asian Hobbyist

DDL: Chapter 1-77