Hiota no Kanojo ga Ore [LN]

Hiota no Kanojo 2-0

Hiota no Kanojo ga Ore no Motteru Eroge ni Kyoumi Shinshin Nanda ga…… [LN]

Novel Updates

Translation Group: Eternal Kifune’s Translations

DDL: Vol.1-2 ch.1

(Alternative DDL Link)