5

Ochita Kuroi Yuusha no Densetsu – Volume 4 ch.5 + Volume 5 [LN]

DDL

Releated Series:

Densetsu no Yuusha no Densetsu [LN] (Sequel)

Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu [LN] (Sequel)