Densetsu no Yuusha no Densetsu 7

Densetsu no Yuusha no Densetsu  – Volume 7 Itr.+ch.4-5 [LN]

DDL

Related series:

Ochita Kuroi Yuusha no Densetsu [LN] (Prequel)

Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu (sequel)