End of Volume ^^

Densetsu no Yuusha no Densetsu 5

Densetsu no Yuusha no Densetsu  – Volume 5 ch.3-Prologue II [LN]

DDL

Related series:

Ochita Kuroi Yuusha no Densetsu [LN] (Prequel)

Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu (sequel)